X

O autorze

/ dowiedz się więcej o autorze strony

dr dr Kamil Mamak

 ENG below

 

Jestem doktorem prawa i doktorem filozofii. W 2018 roku odbyła się obrona mojego doktoratu z prawa w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuję na stanowisku asystenta. Doktorat dotyczył wpływu rewolucji cyfrowej na prawo karne. W 2020 roku obroniłem doktorat z filozofii w Katedrze Historii i Filozofii Nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 w Krakowie, który dotyczył zastosowania tezy o rozszerzonym umyśle na gruncie filozofii karania. 

 

Mój pierwszy kontakt z sądem karnym na studiach prawniczych był traumatyczny. Dla osoby zainteresowanej nowymi technologiami wejście do sądu było jak powrót do przeszłości. Na korytarzach sądowych panie sekretarki pchały wózki z aktami, w sekretariatach za pomocą dratwy i igły zszywano sądowe dokumenty, a większość komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania odbywała się za pomocą tradycyjnych listów – i to wszystko pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ten technologiczny skansen trwa nadal.

Zdziwienie jakie wtedy mnie ogarnęło nakierowało moje zainteresowania na wpływ nowych technologii na rzeczywistość prawną, a później, w toku dalszych przemyśleń zrodziły się kolejne pytania ogólniejszej natury – filozoficzne.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na styku trzech obszarów – prawa karnego, filozofii techniki oraz nowych technologii. Tych tematów dotyczyć będą wpisy na niniejszej stronie.

Osoby zainteresowane moimi publikacjami odsyłam na mój profil na portalu Academia.edu.

___

Kamil Mamak is a philosopher and a lawyer. He is a postdoctoral researcher at the RADAR: Robophilosophy, AI ethics and Datafication research group at the University of Helsinki and an assistant professor at the Department of Criminal Law at the Jagiellonian University. He is also a Member of the Board of the Cracow Institute of Criminal Law. He holds PhDs in law (2018) from Jagiellonian University and philosophy (2020) from the Pontifical University of John Paul II in Cracow. He has authored 3 book monographs and more than 30 peer-reviewed journal articles and contributed chapters. His works were published in international journals, including the European Journal of Criminology; Ethics and Information Technology; International Journal of Social Robotics; AI & Society; Medicine, Healthcare, and Philosophy; Science and Engineering Ethics; European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice; Frontiers in Robotics and AI. He received a research grant from the National Science Center in Poland. Kamil’s current research focuses on the ethical and legal issues concerning social robots.  He is especially interested in robots’ moral and legal status, robot rights, responsibility gap, laws of robots, and human-robot interactions.

W pracach nad blogiem pomaga mi mój brat – Bartek, który zajmuje się kwestiami graficznymi. To on jest autorem wszystkich ilustracji na stronie. Bartek prowadzi Pracownię Plakatu na Collegium Da Vinci w Poznaniu, a także jest doktorantem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawna ASP).  Jego pracę można zobaczyć na profilu Behance, a wszelkie zmiany w jego życiu artystycznym można śledzić na stronie na FB.