X

O autorze

/ dowiedz się więcej o autorze strony

dr dr Kamil Mamak

Jestem doktorem prawa i doktorem filozofii. W 2018 roku odbyła się obrona mojego doktoratu z prawa w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuję na stanowisku asystenta. Doktorat dotyczył wpływu rewolucji cyfrowej na prawo karne. W 2020 roku obroniłem doktorat z filozofii w Katedrze Historii i Filozofii Nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 w Krakowie, który dotyczył zastosowania tezy o rozszerzonym umyśle na gruncie filozofii karania. 

 

Mój pierwszy kontakt z sądem karnym na studiach prawniczych był traumatyczny. Dla osoby zainteresowanej nowymi technologiami wejście do sądu było jak powrót do przeszłości. Na korytarzach sądowych panie sekretarki pchały wózki z aktami, w sekretariatach za pomocą dratwy i igły zszywano sądowe dokumenty, a większość komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania odbywała się za pomocą tradycyjnych listów – i to wszystko pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Ten technologiczny skansen trwa nadal.

Zdziwienie jakie wtedy mnie ogarnęło nakierowało moje zainteresowania na wpływ nowych technologii na rzeczywistość prawną, a później, w toku dalszych przemyśleń zrodziły się kolejne pytania ogólniejszej natury – filozoficzne.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na styku trzech obszarów – prawa karnego, filozofii techniki oraz nowych technologii. Tych tematów dotyczyć będą wpisy na niniejszej stronie.

Osoby zainteresowane moimi publikacjami odsyłam na mój profil na portalu Academia.edu.

W pracach nad blogiem pomaga mi mój brat – Bartek, który zajmuje się kwestiami graficznymi. To on jest autorem wszystkich ilustracji na stronie. Bartek prowadzi Pracownię Plakatu na Collegium Da Vinci w Poznaniu, a także jest doktorantem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawna ASP).  Jego pracę można zobaczyć na profilu Behance, a wszelkie zmiany w jego życiu artystycznym można śledzić na stronie na FB.