X
„Ukrywanie” tożsamości oskarżonego w mediach jest zazwyczaj łamaniem prawa
Prawo, Technologie

„Ukrywanie” tożsamości oskarżonego w mediach jest zazwyczaj łamaniem prawa

24 marzec 2019 0

Prawo prasowe zakazuje publikowania wizerunku i danych osobowych oskarżonego. Zgodnie z RODO danymi osobowymi są wszelkie dane, które bezśrednio lub pośrednio pozawalają zidentyfikować daną osobę. Media umieszczają pasek na oczach i skracają nazwisko do pierwszej litery, poza tym jednak, opisują cały kontekst funkcjonowania danej osoby – tak, że nie ma wątpliwości o kogo chodzi. Upubliczniają więc tym samym jego dane osobowe.

W filmie mowa o tym zjawisku. Pada w nim propozycja, aby zrezygnować z ukrywania danych w sprawach medialnych, gdyż dotychczasowa praktyka i tak jest zaprzeczeniem regulacji zawartych w prawie prasowym.

 

 

Napisałem też na ten temat artykuł naukowy pt. O niecelowości anonimizacji oskarżonych w sprawach medialnych, który został opublikowany w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.